• Τα προϊόντα με αστερίσκο (*) είναι κατεψυγμένα

 • Στο τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.

 • Στις σαλάτες χρησιμοποιείται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

 • Αν κάποια συστατικά μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία, παρακαλώ ενημερώστε μας για να σας βοηθήσουμε για την καλύτερη επιλογή σας.

 • Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους και επιβαρύνσεις.

 • Το φιλοδώρημα είναι προαιρετικό.

 • Οι τιμές  και οι προσφορές του καταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 • Έντυπα παραπόνων είναι στη διάθεσή σας εντός του εστιατορίου.

 • Το εστιατόριο υποχρεούται στην έκδοση νόμιμων αποδείξεων σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 • Για την έκδοση τιμολογίων δίνεται τα στοιχεία σας πριν την παραγγελία σας.

 

 • Items marked with asterisk (*) are frozen.

 • Sunflower oil is used for frying.

 • Extra virgin oil is used in salads.

 • If you are concerned about food allergies you are invited to ask one of our team members for assistance when selecting menu items.

 • Prices include all taxes and surcharges.

 • Gratuities are at your discretion

 • Prices and catalogue offers may change without prior notice

 • Complaint forms are available inside the restaurant.

 • The restaurant is obliged to issue retail receipts accordance with the established Tax Code.

 • If you need an invoice please let us know before ordering