Χοιρινό - Pork

60. Sweet and Sour Pork

Crispy pork in traditional sweet and sour sauce.

Τραγανιστό χοιρινό στην παραδοσιακή γλυκόξινη σως.

61. Szechuan Pork – Hot

Double cooked pork with vegetables in a spicy sauce.

∆ιπλοµαγειρεµένο χοιρινό µε λαχανικά σε καυτερή σως.

62. Chop Suey Pork

Shredded pork, stir-fried with a variety of vegetables.

Ψιλοκοµµένο χοιρινό, µαγειρεµένο µε ποικιλία λαχανικών.

63. Moushou Pork

An oriental recipe with shredded pork, vegetables, hoisin sauce and pancakes.

Μία ανατολίτικη συνταγή µε ψιλοκοµµένο χοιρινό, λαχανικά, hoisin σως και πίτες.

64. Apple Pork

The tasteful combination of fresh apple, pork and vegetables in turmeric sauce.

Ένας γευστικός συνδυασµός µε µήλο, χοιρινό και λαχανικά σε turmeric σως.

65. Black Pepper Pork – Spicy

Shredded pork with vegetables in a peppery sauce.

Ψιλοκκοµένο χοιρινό µε λαχανικά µαγειρεµένο σε πιπεράτη σως.

Menu